SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022-2027

12/17/2022 10:19:24 PM

          Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra từ ngày 14/12-16/12/2022 tại Hà Nội. Sau 2,5 ngày làm việc, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã hoàn thành các nội dung đề ra và tuyên bố bế mạc. Đại hội có sự tham gia của 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

          Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hoá dự Đại hội gồm 15 đồng chí đại diện cho hơn 1 triệu đoàn viên, sinh viên toàn tỉnh tham dự Đại hội. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hồng Đức vinh dự có 01 đồng chí là sinh viên Lê Trịnh Thảo Vi - Chi đoàn K23 ĐHSP Toán CLC, khoa Khoa học Tự nhiên được tham dự Đoàn Đại biểu dự Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

          Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII xác định mục tiêu: “Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; sức khỏe; văn hóa; kiến thức khoa học, công nghệ; kỹ năng sống, nghề nghiệp; ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển. Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng”.

          Trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, đại hội đã bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII gồm 144 ủy viên đại diện tiêu biểu cho tuổi trẻ cả nước. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn; Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn. Anh Bùi Quang Huy được tín nhiệm tái đắc cử làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XII. Anh Lê Văn Châu - Bí thư Tỉnh đoàn tái cử Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII.

Một số hình ảnh của Đại hội 

Media/1003_hdu_doanthanhnien/FolderFunc/202212/Images/08beea97d3de0b8052cf1-20221217101447-e.jpg
Media/1003_hdu_doanthanhnien/FolderFunc/202212/Images/598ba8d4919d49c3108c3-20221217101448-e.jpg
Media/1003_hdu_doanthanhnien/FolderFunc/202212/Images/5e298715be5c66023f4d4-20221217101446-e.jpg
Media/1003_hdu_doanthanhnien/FolderFunc/202212/Images/416a09693020e87eb1315-20221217101447-e.jpg

Tin, bài: Đoàn Thanh niên

Tin liên quan